Žádost

0. Informace k vyplnění 1. Identifikační údaje Žadatele / Stavebníka 2. Důvod Vyjádření 3. Zájmové území 4. Forma a způsob doručení Vyjádření 5. Rekapitulace a odeslání

Žadatel

IČO:   
Jméno, příjmení a titul nebo Obchodní firma včetně právní formy: *
Telefon: *
+420
E-mail: *

Stavebník

IČO:   
Jméno, příjmení a titul nebo Obchodní firma včetně právní formy: *
Telefon: *
+420
E-mail: *
* Položky takto označené jsou povinné