image

Údržba telekomunikační a energetické sítě

Nepřetržitá péče o naši síť po celé ČR. Naši technici jsou ti nejlepší v oboru.

Bez ohledu na počasí nebo denní dobu vyrážejí na místa, kde je potřeba opravit nebo vyměnit zastaralé metalické a optické kabelové vedení, fyzicky vybudovat zcela novou přípojku, vyměnit klimatizaci nebo doplnit naftu v dieselovém agregátu. A občas to jsou situace adrenalinové (podívejte se na naše fotky na Facebooku a Instagramu). Další, tzv. online technici, na základě objednávek instalují u klientů v domácnostech nebo firmách koncová zařízení sítě (modemy, set top boxy). Vedle svých odborných znalostí zde uplatní i talent pro vyjednávání a komunikaci se zákazníkem. 

A ve vybraných oblastech ČR se jiní techničtí odborníci starají o energetickou síť. Každodenní součástí jejich práce je především výstavba distribučních energetických sítí pro společnosti, které se distribucí elektrické energie zabývají. K tomu zajišťují údržbu průseků pro vedení vysokého napětí, rekonstrukce části sítí a dopojování dalších objektů na distribuční síť. Nejčastěji jsou to stavby či rekonstrukce částí nízkonapěťového vedení, někdy včetně vysokonapěťového přívodu a trafostanice.

Poznejte své budoucí kolegy

Podívejte se, co o práci
v CETINu říkají.

prev next
Zjistěte o CETINu víc
a podívejte se na volné pozice