Tiskové zprávy

 

 

Porušení sítě při zateplování domu – reakce na článek deníku Právo

Porušení sítě při zateplování domu – reakce na článek deníku Právo

Deník Právo se minulý týden věnoval případu, kdy při zateplování domu přestřihl stavebník kabel vedoucí k našemu rozvaděči, a přerušil tak televizní vysílání v sousedství, za což jsme podle vyznění textu neoprávněně požadovali náhradu a měli dokonce udělit pokutu. Podle článku také nemají lidé šanci zjistit, zda a kudy kabely přes jejich pozemek vedou, protože starší sítě nejsou zanesené v katastru nemovitostí a má být chybou CETINu, že data neaktualizuje. Protože k podobným nedorozuměním bohužel občas dochází, rádi bychom připomněli, jak jsou pravidla nastavená.

Podle zákona o elektronických komunikacích i podle stavebního zákona je povinností stavební firmy před zahájením prací ověřit, že plánovaná stavba komunikační síť neohrozí. To stavebník nezjišťuje v katastru nemovitostí, ale přímým dotazem na vlastníka komunikační sítě. A zatímco zákon zde dává lhůtu 30 dnů na odpověď a oprávnění požadovat za výpis úplatu, u CETINu můžete o podrobné informace o poloze komunikační sítě ve vaší lokalitě požádat bezplatně a online a odpověď získáte nejčastěji během pár desítek minut. Pokud nevíte, komu síť na vašem pozemku patří, je potřeba obrátit se na stavební úřad, který zřízení veřejné telekomunikační sítě povoluje.

V případě, který popisuje deník Právo, jsme po stavebníkovi požadovali pouze náhradu ve výši nákladů na opravu naší sítě (11 tisíc korun). Dodatečnou pokutu ve výši 500 korun za porušení zákona o elektronických komunikacích pak při následném sporu uložil Český telekomunikační úřad.

A co se aktualizace katastru nemovitostí týče, CETIN není správcem katastru. Již řadu let však státu (stavebním úřadům) předáváme detailní údaje o poloze naší sítě v celé České republice a zároveň poskytujeme informace o síti krajům a městům, které provozují vlastní mapu technické infrastruktury a projeví o naše data zájem. Jsme proto přesvědčeni, že je úlohou státních orgánů už existující databáze propojit tak, aby úřady informace sdílely a aby ověřování informací bylo pro stavebníky co nejjednodušší. Zatím žádný takový jednotný systém v Česku neexistuje. Zdá se však, že se blýská na lepší časy a připravuje se jednotná digitální technická mapa celé republiky. Její vznik samozřejmě podporujeme a jsme připraveni na jejím spuštění spolupracovat.