Jak se dařilo internetu během koronakrize

Jak se dařilo internetu během koronakrize

Průzkum mezi uživateli internetu probíhal od 27. dubna do 24. května 2020.

Průzkumu se zúčastnilo celkem 540 respondentů, zejména muži, kterých bylo 4x více než žen, nejčastěji ve věku 26 až 45 let. V období koronavirové pandemie se podstatně zvýšil čas, který jste strávili na internetu. U poloviny z vás na dvojnásobek či více! Hlavním důvodem byla možnost pracovat během karantény z domova, kterou nově využily dvě třetiny respondentů. I vzhledem k této skutečnosti nyní nepracuje z domova pouze necelá čtvrtina dotázaných.

Při práci z domova si víc než třetina z vás nejvíc cenila časové úspory a flexibilty. Naopak za největší nevýhodu práce home office jste označili chybějící sociální kontakty, které chyběly čtvrtině z vás. I přesto by v průměru dva ze tří respondentů chtěli pracovat z pohodlí domova i po skončení krizových opatření.

Chtěli byste pracovat z domova online ve větší míře i po skončení bezpečnostních opatření?


Více času na internetu znamenalo vyšší zátěž pro vaše internetové připojení. V tomto ohledu byli čtyři z pěti respondentů relativně spokojeni a internetové připojení by neměnili a ani o tom neuvažují. Zhruba 15 % dotázaných o tom však uvažuje a 6 % již tento krok učinilo. Pro spokojeného uživatele je zásadní rychlost daného připojení. V tomto ohledu jste nejčastěji (medián) uváděli vaši rychlost stahování 50 Mb/s a nahrávání 10 Mb/s. Průměrné hodnoty pak byly: rychlost 94 Mb/s pro stahování a 41,5 Mb/s pro nahrávání.

Hlavními problémy byly nejčastěji výpadky internetu nebo pomalý internet, což souviselo také s počtem členů domácnosti, protože v případě samostatné domácnosti mělo problém s pomalým internetem pouze 9 % dotázaných. Zatímco v domácnostech, ve kterých se připojovalo více lidí, se tento problém objevil více než ve 30 % případů. Výpadky internetu nebo pomalý internet museli nejčastěji řešit uživatelé s mobilním (61 %) a s bezdrátovým připojením (49 %). Naopak nejméně problémů zaznamenali uživatelé, kteří mají optický kabel až do bytu, kdy vypadávání internetu obtěžovalo pouze 27 % z nich.

 Uvažovali jste v souvislosti s bezpečnostním opatřením o změně poskytovatele?


Již čtvrtým rokem je naším cílem zajistit Vám pokud možno co nejrychlejší stabilní internet. Proto bychom Vám rádi představili a krátce popsali způsoby, které mohou kvalitu a rychlost vašeho připojení ještě vylepšit.

Když vedou internetové kabely blízko sebe, mohou se ovlivňovat a vzájemně si zkreslovat data. To způsobí, že se značně sníží rychlost vašeho připojení. Řešením tohoto problému je technologie vectoring, která nasměruje signál tak, abyste každou linku, která k vám vede, využili naplno. Vectoring totiž potlačí šum způsobený přeslechem na vzdáleném konci vedení mezi jednotlivými páry v kabelu. Díky tomu se pak každá linka chová, jako by byla v kabelu sama a funguje tak s maximální rychlostí. Výsledkem je pak až dvojnásobná rychlost měděných přípojek kratších než půl kilometru.

Druhou technologií, která výrazně zrychlí rychlost vašeho připojení, je bonding, který díky využití dvou párů metalické sítě najednou dokáže zrychlit stávající internetové připojení na dvojnásobnou rychlost. Toto zrychlení funguje zároveň oběma směry, tedy nejen na cestě k Vám ale i na cestě od Vás. Na základě zvoleného rychlostního profilu dosáhnete s bondingem zrychlení z 20 Mb/s až na 50 Mb/s nebo z 50 Mb/s až na 100 Mb/s.

Obě technologie podporuje nové koncové zařízení společnosti CETIN, které nazýváme Terminátor. Toto speciální zakončení sítě nabízí kromě vectoringu a bondingu také rychlejší synchronizační rychlost, možnost vzdáleného updatování či vzdálenou diagnostiku. Terminátora poskytuje již 15 našich partnerů - možnosti pro vaši adresu si snadno ověříte na www.zrychlujemecesko.cz