Tiskové zprávy

 

 

CETIN trvá na tom, že díky sdílení mobilních sítí profitují zákazníci

CETIN trvá na tom, že díky sdílení mobilních sítí profitují zákazníci

Společnost CETIN obdržela dne 7. srpna 2019 od Evropské komise tzv. sdělení výhrad, které Evropská komise vydala v rámci řízení ohledně sdílení mobilních sítí v České republice mezi společnostmi CETIN a T‑Mobile. Sdělení výhrad je běžnou fází řízení, kterým Evropská komise sděluje svůj předběžný názor na zkoumanou problematiku.

Společnost CETIN nesouhlasí, že sdílením mobilních sítí dochází k porušování soutěžního práva EU. Ani samotné sdělení výhrad nepřináší žádné nové a podložené argumenty, že by k porušení práva EU mohlo dojít.

Sdílení mobilních sítí je široce rozšířené v mnoha zemích EU i jinde ve světě. Jedná se o obvyklou a stále více nezbytnou formu spolupráce. Sdílení sítí bude hrát zcela zásadní roli také pro rozvoj nově nastupujících 5G sítí.

Sdílení sítí v České republice má nepopiratelné přínosy v podobě rychlejšího mobilního internetu a kvalitnějšího pokrytí. Lze to dokumentovat na srovnáních, která potvrzují, že v pokrytí mobilním signálem patříme ke špičce v celé EU. A podmínky pro sledování videa jsou v Česku vůbec nejlepší mezi hodnocenými státy.

V dalším průběhu řízení bude CETIN nadále důsledně hájit svá práva a věří, že veškeré obavy Evropské komise vyvrátí.

 

Kontakt:

Česká telekomunikační infrastruktura a. s.
E-mail: tisk@cetin.cz

O společnosti Česká telekomunikační infrastruktura

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (zkráceně CETIN) spravuje a provozuje největší datovou a komunikační síť pokrývající celé území České republiky. Zajišťuje také mezinárodní služby, a to jak pro domácí, tak i pro zahraniční poskytovatele služeb. Své služby nabízí především různým telekomunikačním operátorům, kteří s jejich pomocí zajišťují služby pro koncové zákazníky.

CETIN je součástí skupiny PPF

Skupina PPF investuje do řady odvětví od bankovnictví a finančních služeb, přes telekomunikace, biotechnologie, pojišťovnictví, nemovitosti, maloobchodní služby až po zemědělství. PPF působí v Evropě, Rusku, Asii a USA.